Pages

Sunday, March 29, 2015

Zikrullah: Amalan berterusan sepanjang hidup

Diriwayatkan daripada Hazrat 'Abdullah bin Busr r.anh bahawa sesungguhnya seorang lelaki ,"Ya Rasulullah, pengetahuan hukum-hukum syariah Islam telah banyak bagiku, beritahulah kepadaku sesuatu yang dapat aku mengamalkannya secara berterusan sepanjang hidupku." Baginda s.a.w bersabda, "Hendaklah lidahmu senantiasa basah dengan zikrullah"

(Hadith Riwayat Ibnu Abi Syaibah,Ahmad dan lain-lain)

Dalam hadith yang lain, Hazrat Mu'az r.anh berkata bahawa pembicaraan yang terakhir antara Baginda s.a.w dengan aku ketika aku berpisah dengan Baginda s.a.w ialah aku bertanya,"Amalan manakah yang amat disukai oleh Allah swt?" Baginda s.a.w bersabda bahawa hendaklah kamu meninggal dunia dalam keadaan lidah kamu basah dengan berzikir kepada Allah.


Keterangan


Semasa berpisah bermaksud ketika Baginda s.a.w mengutus Hazrat Mu'az r.anh selaku gabenor ke Yaman untuk menyampaikan dakwah dan taklim di sana. Pada waktu Hazrat Mu'az r.anh hendak berangkat, Baginda s.a.w memberikan beberapa nasihat kepada beliau. Beliau juga mengemukakan beberapa pertanyaan kepada Baginda s.a.w.

Maksud 'hukum-hukum syariat telah banyak' ialah bahawa setiap perintah mestilah dipatuhi dan dilaksanakan, tetapi bagi mewujudkan kesempurnaan dalam melaksanakan setiap perintah dan sentiasa menyibukkan diri dengan perintah-perintah itu adalah sukar. Oleh itu, beritahulah kepadaku satu amalan yang paling penting supaya dapat aku berpegang dengan kukuh dan mengamalkan amalan itu pada setiap masa,tempat,ketika berjalan ke sana ke mari,ketika duduk dan bangun.

Dalam sebuah hadith Baginda s.a.w bersabda,"Sesiapa yang mendapat empat perkara, nescaya dia akan memperoleh segala kebaikan didunia dan akhirat. 

Pertama,lidah yang sentiasa sibuk dengan berzikir. 

Kedua, hati yang sentiasa sibuk dengan bersyukur. 

Ketiga, anggota tubuh badan yang sentiasa sabar menahan segala penderitaan. 

Keempat, isteri yang tidak mengkhianati maruah dirinya dan harta benda suaminya.

Mengkhianati maruah maknanya mengerjakan sesuatu yang buruk. Maksud 'lidah yang basah' yang diberitahu oleh kebanyakan ulama ialah lidah yang banyak menyebut sesuatu. Ini adalah merupakan simpulan bahasa yang digunakan secara umum. 

Dinyatakan dalam sebuah hadith bahawa tanda mencintai Allah ialah mencintai zikirNya dan tanda membenci Allah ialah membenci zikirNya.

Hazrat Abu Darda r.anh berkata bahawa orang yang lidahnya senantiasa basah kerana sibuk berzikrullah akan memasuki syurga sambil tersenyum-senyum.

sumber: fadhilatamal.blogspot.com